virker ind og påvirker processen. Det, der gør den afgørende forskel, når man bruger billeder, er billedernes associative kvaliteter, der stimulerer brugernes evne til at tænke ud af boksen.

Desuden åbner brugen af komplekse billeder, som dem der udgør MUVI-cards, gennem deres sanselighed brugerens egen sanselighed og gør den til et redskab i arbejdet.


Sanseligheden i det kreative arbejde

Vores analytiske rationalitet er trænet i at se og genkende meningsfulde enheder. Den udvikler vi gennem hele livet og især gennem uddannelser og professionalisering. Men for at kunne skabe noget nyt er det nødvendigt ikke kun at genkende de meningsfulde enheder, som vi kender i forvejen, men at udvikle nye. For at gøre det, skal vi dedifferentiere enhederne, som den østrigsk/amerikanske psykoanalytiker Anton Ehrenszweig har kaldt det, og finde tilbage til de sanselige kvaliteter og på baggrund af dem tage vores analytiske rationalitet i brug til at skabe nye meningsfulde enheder.


Dette kan man gøre gennem brug af billeder, da billeder indeholder kvalitative nuancer, der stimulerer vores egen sanselighed og bringer den i spil i processen.

MUVI-cards

MUVI-cards / Hvorfor arbejde med billeder? En teoretisk forklaring

Af Thea Mikkelsen, cand. psych. & cand. mag.

Multiple Visions - Dialogværktøj til idéudvikling og innovation

< side 2/4 >

muvicards.dk                                                                                                                          © MUVIcards I/S