Den store udfordring, når man arbejder med idéudvikling og innovation, er at komme fri af begrænsende forestillinger og få øje på nye og mere produktive muligheder.

Med billeder kan man åbne mulighedsfeltet og på baggrund heraf konkretisere og dele de kvaliteter, man ønsker at få ind i udviklings- og innovationsprocesser. Det betyder, at man kan tage afgørende beslutninger tidligt i processen og dermed spare både tid og kreative ressourcer.


En overinkluderende tænkemåde

Ifølge den amerikanske kognitionsforsker Hans J. Eysenck kendetegner det den kreative måde at tænke på, at den er overinkluderende. I modsætning til en mere rationel måde at tænke på, så redigerer den kreative tænkestil ikke automatisk alt det, som erfaringen fortæller os er irrelevant, bort. I stedet forgrener den kreative tænkning sig ud gennem associationer og åbner for et helt landskab af forbindelser, som de kreative beslutninger tages på baggrund af.


Arbejdet med billeder hjælper os til at åbne op for denne associative måde at tænke på. Det er således ikke billederne som sådan, der er afgørende for det kreative output. Det er kun undtagelsesvis billedernes konkrete motiver, der

MUVI-cards

MUVI-cards / Hvorfor arbejde med billeder? En teoretisk forklaring

Af Thea Mikkelsen, cand. psych. & cand. mag.

Multiple Visions - Dialogværktøj til idéudvikling og innovation

  side 1/4 >

muvicards.dk                                                                                                                          © MUVIcards I/S