MUVI-cards

MUVI-cards / Hvordan arbejder man med MUVI-cards?

Man arbejder med MUVI-cards ved at beskrive for hinanden, hvad det er, man ser på billederne samt de associationer, de vækker, i forhold til den opgave, man står overfor.

MUVI-cards er udviklet til brug ved idéudviklings- og innovationsprocesser, men kan også bruges i forbindelse med alle typer af udviklingssamtaler og i andre situationer, hvor der er behov for billedkort.


Idéudvikling og innovation
Når man arbejder med idéudvikling og innovation, går man igennem faser, hvor man kun aner de potentialer og muligheder, som senere bliver til resultatet. I denne fase kan man med fordel bruge billedkort til at kvalificere og nuancere de visioner, man arbejder ud fra. Hermed sikrer man sig, at alle arbejder mod samme mål.


Udviklingssamtaler
I udviklingssamtaler bevæger man sig ud i nye områder, som man endnu ikke er fortrolig med og har et konkret sprog omkring. Her kan billedkort bruges til at finde et sprog til at beskrive det, man arbejder med.> tilbage

Multiple Visions - Dialogværktøj til idéudvikling og innovation

muvicards.dk                                                                                                                          © MUVIcards I/S