muvicards.dk                                                                                                                          © MUVIcards I/S                    

MUVI-cards

MUVI-cards / Hvad kan MUVI-cards?

MUVI-cards kan gøre kompleksitet til en resource for idéudvikling. Når man arbejder med idéudvikling og innovation bevæger man sig ud i det ukendte og arbejder i et felt, hvor man ikke kender det resultat, man skal nå.


I sådanne processer kan billeder danne udgangspunkt for samtaler om de kvaliteter, man ønsker at basere udviklingen på. Hermed får man både stimuleret til nye tanker og etableret et grundlag for en fælles forståelse.


Brugen af MUVI-cards styrker deltagernes fornemmelse for ideernes forskellige kvaliteter og innovationspotentiale og sikrer dermed, at der ligger omfattende refleksioner til grund for beslutningsprocessen.


MUVI-cards høje billedmæssige kvalitet understøtter brugernes kvalitetsbevidsthed og appellerer til deres egen kreativitet og ønske om at nå frem til gode resultater.


> tilbage

Multiple Visions - Dialogværktøj til idéudvikling og innovation