MUVI-cards

Multiple Visions - Dialogværktøj til idéudvikling og innovation

Info og Kontakt / Historien bag MUVI-cards

MUVI-cards er skabt i et samarbejde mellem billedkunstner Carina Zunino og erhvervspsykolog Thea Mikkelsen.

Idéen til MUVI-cards opstod, fordi Thea Mikkelsen i sit arbejde med kreativitet og innovation ofte stod og manglede billedkort, hvor motiverne ikke blot havde et symbolsk motiv, men også havde en kvalitet, der stimulerede brugernes egen kreativitet og kvalitetssans.


Vi begyndte derfor et samarbejde, hvor vi i fællesskab udviklede ideen til MUVI-cards, som de ser ud i dag.

Carina Zunino har stået for billederne, mens Thea Mikkelsen har udviklet metoden.


Vi har med MUVI-cards ønsket at lave et sæt billedkort, der kan anspore brugerne til at åbne deres egne forestillingsevner til brug for idéudviklings- og innovationsarbejdet.

Det har været en spændende proces at udvikle MUVI-cards og vi håber, at de vil danne grobund for inspirerende processer og meningsfuld innovation.> tilbage

muvicards.dk                                                                                                                          © MUVIcards I/S